Programmering av EPIRB

Vi må ha informasjon om fartøyets navn, MMSI og kallesignal.

Vi må også vite om EPIRB er erstattning eller nyinstallasjon.

kr 875 inkl mva