Årskontroll brannvarsling

Alle automatiske brannalarmanlegg skal ha årlig kontroll i hht NS3960. Kontrollen skal utføres av kompetent foretak, vi kan bistå deg med kontroll av ditt anlegg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og tilbud på årskontroll tilpasset ditt brannalarmanlegg. Manglende kontroll kan medføre økt forsikringspremie og avkorting på forsikrings oppgjør ved en eventuell skade sak.

Pris etter avtale
Antall