Elektriker

Dine meninger og ønsker er vår utfordring!

El-Experten prosjekterer og leverer trygge og energieffektive installasjoner i alle typer bygg. Våre fagfolk og har lang erfaring med nybygg, utvidelser og rehabilitering, og leverer til enhver tid anlegg etter gjeldende forskrifter og normer.

Vi prosjekterer og utfører hele installasjonen med lys, varme, data, lydanlegg og sikkerhetsanlegg.